Author: admin

Học được gì từ cú giảm 04/4/2022

Bài này có lẽ tôi sẽ viết rất nhiều ngày mới xong. Thị trường đi ngang trong 4 tháng ( quá trình phân phối kéo dài từ ngày 26/11/2021 tới 4/4/2022) Thị trường chỉ giảm hơn 200 điểm mà thành…

Read More

Điểm tin doanh nghiệp 04/5/2022

1) LPB: Cổ phiếu LPB đi xuống liên tục, sếp Liên Việt nói “không biết làm sao để thổi giá lên” 2) TCB: Lành mạnh hoá thị trường trái phiếu, bất động sản là cơ hội Techcombank tăng trưởng 3)…

Read More