Category: Uncategorized

Các mẫu hình nến đảo chiều

Mô hình nến đảo chiều là gì? Mô hình nến đảo chiều được biết đến là một trong nhiều công cụ dùng để phân tích kỹ thuật rất hữu dụng của trader. Nó còn có tên gọi khác là mô…

Read More

Học được gì từ cú giảm 04/4/2022

Bài này có lẽ tôi sẽ viết rất nhiều ngày mới xong. Thị trường đi ngang trong 4 tháng ( quá trình phân phối kéo dài từ ngày 26/11/2021 tới 4/4/2022) Thị trường chỉ giảm hơn 200 điểm mà thành…

Read More