Đầu tư chứng khoán có an toàn?

Đầu tư chứng khoán là kênh đầu tư hợp pháp được bảo hộ của pháp luật Việt Nam. Nhà Đầu Tư khi nắm giữ những cổ phiếu (cổ phần) của các công ty, tổ chức được quyền lợi của cổ đông, được tham gia đóng góp ý kiến và họp hội đồng cổ đông, được nhận ưu đãi, cổ tức theo quy định của cùng công ty. Đầu tư chứng khoán là một trong những kênh đầu tư tài chính hấp dẫn bên cạnh bất động sản, vàng, tiết kiệm. Thị trường chứng khoán là nơi giao dịch hàng ngày hàng tỉ đô la, là nơi sinh ra các tỉ phú nhiều nhất và nhanh nhất. Cách bạn tiếp cận kênh đầu tư này thế nào phản ánh độ an toàn của bạn. Nếu coi đây là kênh đầu tư nghiêm túc thì bạn sẽ gặp hái được rất nhiều thành công.