ĐỊNH GIÁ ĐẦU TƯ TẬP 1

ĐỊNH GIÁ ĐẦU TƯ TẬP 1

Công cụ và kỹ thuật giúp xác định giá trị của mọi loại tài sản

Định giá là vấn đề cốt lõi của mọi quyết định đầu tư, cho dù đó là quyết định mua, bán hay nắm giữ tài sản. Tuy nhiên, việc định giá tài sản tài chính ngày càng trở nên phức tạp hơn trong các thị trường tài chính hiện đại. Định giá đầu tư chính là cuốn cẩm nang hướng dẫn cách định giá cổ phiếu, trái phiếu, các quyền chọn, bất động sản và các tài sản khác.

Là nguồn tư liệu quý báu với các thông tin, phân tích và kiến thức sâu rộng, cuốn sách này bao quát các chủ đề chính trong định giá tài sản, bao gồm:

– Định giá các loại tài sản phi chính thống, các công ty dịch vụ tài chính, công ty mới khởi nghiệp, công ty tư nhân, công ty thuộc lĩnh vực công nghệ, và các tài sản định giá truyền thống khác.

– Rủi ro tại các quốc gia khác và phương thức tốt nhất để xử lý chúng.

– Sử dụng lý thuyết quyền chọn thực và các mô hình định giá quyền chọn để định giá doanh nghiệp và vốn chủ sở hữu.

– Các mô hình được sử dụng để định giá các loại tài sản và các yếu tố cấu thành những mô hình này.

– Phương thức lựa chọn mô hình tối ưu cho bất kỳ kịch bản định giá tài sản cho trước nào.

– Thông tin cập nhật về các đánh giá thực tế.

Aswath Damondaran là Giáo sư giảng dạy bộ môn Tài chính tại Học viện Kinh doanh Stern NYU. Ông đã nhận được vô số giải thưởng trong sự nghiệp giảng dạy của mình, bao gồm giải thưởng Giảng dạy Xuất sắc toàn đại học NYU, và được Tạp chí Business Week tôn vinh là một trong những giảng viên học viện kinh doanh hàng đầu quốc gia vào năm 1994.

Damodaran hiện đang giảng dạy các khóa đào tạo về định giá và tài chính doanh nghiệp tại nhiều ngân hàng đầu tư hàng đầu nước Mỹ. Các cuốn sách được xuất bản của ông như Damodaran về định giá; Định giá đầu tư; Tài chính doanh nghiệp; Quản trị đầu tư – đều được John Wiley & Sons xuất bản.


MỤC LỤC:

Lời giới thiệu


Lời mở đầu


Chương 1: Giới thiệu về định giá
Chương 2: Các phương pháp định giá


Chương 3: Đọc hiểu các báo cáo tài chính
Chương 4: Những khái niệm cơ bản của rủi ro


Chương 5: Lý thuyết và các mô hình định giá quyền chọn
Chương 6: Hiệu quả thị trường – Định nghĩa, kiểm định và bằng chứng

Chương 7: Tỷ suất lợi nhuận phi rủi ro và phần bù rủi ro

Chương 8: Ước tính các tham sổ rủi ro và chi phí tài chính

Chương 9: Đo lường lợi nhuận

Chương 10: Từ lợi nhuận tới dòng tiền

Chương 11: Ước tính tỷ lệ tăng trưởng

Chương 12: Kết thúc quy trình định giá: Ước tính giá trị còn lại cuối kỳ dự báo


Chương 13: Các mô hình chiết khấu dòng cổ tứcChương 14: Các mô hình chiết khấu dòng tiền tự do của vốn cổ phần

Chương 15: Định giá công ty – Phương pháp chi phí vốn và phương pháp giá trị hiện tại có điều chỉnh

Chương 16: Ước tính giá trị vốn cổ phần trên mỗi sản phẩm

Chương 17: Những nguyên tắc cơ bản của phương pháp định giá tương đối

Chương 18: Các bội số lợi nhuận

Chương 19: Các bội số giá trị sổ sách

Chương 20: Các bội số doanh thu và bội số đặc trưng khu vực

Links sách: https://drive.google.com/drive/folders/1PvJuLStdNZEZn0ixNfm5fhziYZsOdON_?usp=sharing

Related Posts

04 Jul 2023 0
14 Jun 2023 0
19 Apr 2022 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *