NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 11/08/2021

Thị trường phiên thứ 3 ngày 10/8/2021 bắt đầu chịu áp lực bán chốt lời như dự kiến khi VNINDEX tiệm cận vùng 1370đ+-. Trên đồ thị Daily, VNINDEX đang tiếp cận vùng 1370-1380đ+- và đây là vùng sẽ xuất hiện áp lực bán mạnh khiến VNINDEX khó có thể tăng vượt qua vùng này trong 1-2 phiên tới khi nhịp tăng này đã kéo dài 10 phiên.Dự kiến trong phiên hôm nay, VNINDEX sẽ tiếp tục chịu áp lực chốt lời và rung lắc điều chỉnh trong vùng 1350-1370đ+- và dòng tiền tiếp tục phân hóa, xoay tua tìm đến những cổ phiếu đang trong giai đoạn uptrend (nhóm 1) có kết quả kinh doanh tốt và những cổ phiếu đang tích lũy tốt (nhóm 2) trong thời gian vừa qua.Do vậy trong phiên hôm nay, NĐT đã mua theo khuyến nghị những phiên trước vẫn tiếp tục giao dịch theo chiến lược cuốn chiếu, chốt lời những mã đã tăng liên tục 2-3 phiên vừa qua. Trong phiên giao dịch hôm nay hạn chế mở vị thế mua mới trừ những mã đang tích lũy và chuẩn bị vào trend tăng. Tỉ trọng cổ phiếu mua mới không nên vượt quá 30% lượng cổ phiếu sẵn có trong tài khoản, giao dịch theo chiến lược rút dần cổ phiếu và gia tăng tiền mặt. Nếu VNINDEX có nhịp điều chỉnh về vùng 1330-1350đ+- thì xem xét gia tăng tỉ trọng cổ phiếu khi có khuyến nghị.

Danh mục hàng T3 đã về.

Hỗ trợ mở tài khoản giao dịch và tư vấn đầu tư chứng khoán liên hệ 0383538668

Related Posts

14 Jun 2023 0
12 Oct 2022 0
10 Oct 2022 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *