Category: Blog

Jul 15

Kỹ thuật giao dịch phái sinh hiệu quả

Các nhà giao dịch phái sinh đa phần sử dụng phân tích kỹ thuật cho các tín hiệu giao dịch của mình. Các kỹ thuật giao dịch phái sinh hiện nay chủ yếu sử dụng các tín hiệu MACD, RSI,…

Read More
Jul 15

Các loại lệnh trong giao dịch phái sinh tại VPS

Các loại lệnh giao dịch hợp đồng tương lai cũng tương tự như giao dịch cổ phiếu gồm có: Lệnh giới hạn (LO), lệnh thị trường (MOK, MAK, MTL), lệnh ATO, ATC. Việc sửa hủy lệnh cũng được áp dụng giống như đối với giao dịch…

Read More
Mar 06

Hướng dẫn giao dịch phái sinh

1. Khái niệm Phái sinh và hợp đồng chứng khoán phái sinh? Chứng khoán phái sinh trên thị trường Việt Nam hiện tại hay còn gọi là hợp đồng tương lai, mô phỏng lại chỉ số VN30 nên có mã…

Read More