Danh sách các mã cổ phiếu có tín hiệu tạo đáy 12.10.2022 theo phân kỳ MACD

SttMã Cổ PhiếuGiaVolumeEPSP/ENgànhNgành cấp 2Đồ thị kỹ thuậtThông tin cơ bản
AAS11.9658004.722.52Tai chinhCong ty Chung khoanAASAAS
ACC15.61328000.9915.7Cong nghiepXay dung va vat lieu xay dungACCACC
AGM15.157828002.466.17Hang tieu dungSan xuat thuc phamAGMAGM
AMD1.313259000.0717.57Dich vu tieu dungBan le chungAMDAMD
APH925501000.2931.34Vat lieu co banHoa chatAPHAPH
APS9.48850006.781.39Tai chinhCong ty Chung khoanAPSAPS
BKG5.39639000.77.75Vat lieu co banLam nghiep va giayBKGBKG
BNA17.81263003.165.63Hang tieu dungSan xuat thuc phamBNABNA
CMX9.558208000.7113.44Hang tieu dungSan xuat thuc phamCMXCMX
CRC5.32999000.3515.28Cong nghiepXay dung va vat lieu xay dungCRCCRC
DAH5.122563000.4710.99Dich vu tieu dungDu lich va giai triDAHDAH
DC46.8508000.858.01Cong nghiepXay dung va vat lieu xay dungDC4DC4
DLG2.4210946000.0545.42Tai chinhDau tu bat dong san va dich vuDLGDLG
FIT4.8514738000.68.07Tai chinhDau tu bat dong san va dich vuFITFIT
FPT72.414631004.7715.16Cong nghePhan mem va dich vu dien toanFPTFPT
G366.22278000.2227.96Cong nghiepXay dung va vat lieu xay dungG36G36
GEG14.34810000.9315.36Cac dich vu ha tangDienGEGGEG
HAR3.682378000.379.9Tai chinhDau tu bat dong san va dich vuHARHAR
HDA8.5522002.253.78Cong nghiepXay dung va vat lieu xay dungHDAHDA
HQC2.9141570000.01332.97Tai chinhDau tu bat dong san va dich vuHQCHQC
HSL5.8348000.96.44Hang tieu dungSan xuat thuc phamHSLHSL
IPA12.42596009.071.37Tai chinhTai chinh tong hopIPAIPA
ITQ3.11723000.535.82Vat lieu co banKim loai cong nghiepITQITQ
ITA4.0620492000.3113.06Tai chinhDau tu bat dong san va dich vuITAITA
KMR3.091453000.329.62Hang tieu dungHang gia dungKMRKMR
KVC2.1555800-0.67-3.14Vat lieu co banKim loai cong nghiepKVCKVC
L144534580085.62Cong nghiepXay dung va vat lieu xay dungL14L14
LIG4.53185000.756.01Cong nghiepXay dung va vat lieu xay dungLIGLIG
LSS7.691340000.4218.48Hang tieu dungSan xuat thuc phamLSSLSS
MHC4.4794001.173.77Cong nghiepVan tai, kho baiMHCMHC
MSB11.0556980002.644.18Tai chinhNgan hangMSBMSB
NAB11.3594002.794.04Tai chinhNgan hangNABNAB
NVB17.293130004997.87Tai chinhNgan hangNVBNVB
PLX33.914343002.2315.22Dau khiSan xuat dau khiPLXPLX
PTB51.610610010.544.9Cong nghiepXay dung va vat lieu xay dungPTBPTB
QBS2.383206000.0392.37Vat lieu co banHoa chatQBSQBS
SAM9.847763000.4422.35Cong ngheCong nghe phan cung va thiet biSAMSAM
SCR7.0625012000.5113.82Tai chinhDau tu bat dong san va dich vuSCRSCR
SDD3.214600-0.7-4.6Cong nghiepXay dung va vat lieu xay dungSDDSDD
SHS8.392804004.291.93Tai chinhCong ty Chung khoanSHSSHS
SJF4.452671000.2319.26Hang tieu dungSan xuat thuc phamSJFSJF
TCH9.7633307000.7712.67Tai chinhDau tu bat dong san va dich vuTCHTCH
TCO9.8939800-0.24-41.27Cong nghiepVan tai, kho baiTCOTCO
TNT4.272318000.587.32Vat lieu co banKhai khoangTNTTNT
TSC4.397637000.785.64Vat lieu co banHoa chatTSCTSC
TVB5.14924002.691.89Tai chinhCong ty Chung khoanTVBTVB
VC78308000.2137.65Cong nghiepXay dung va vat lieu xay dungVC7VC7
VGC53.512394002.7419.54Cong nghiepXay dung va vat lieu xay dungVGCVGC
VHG2.61921800-0.33-7.83Tai chinhDau tu bat dong san va dich vuVHGVHG
VND13.95256060005.482.55Tai chinhCong ty Chung khoanVNDVND
VTP49.2966002.8617.19Cong nghiepVan tai, kho baiVTPVTP
VTO7.252133001.644.42Cong nghiepVan tai, kho baiVTOVTO

Related Posts

14 Jun 2023 0
10 Oct 2022 0
04 May 2022 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *