Quy tắc mua bổ sung vị thế dạng kim tự tháp của Jesse Livermore & O’Neil

Chiến lược mua giải ngân theo từng đợt gọi là BỔ SUNG VỊ THẾ MUA THEO MÔ HÌNH KIM TỰ THÁP (các trader thường gọi là “nhồi lệnh”). Chiến lược này sẽ giúp bạn xây dựng một vị thế mong muốn khi giá cổ phiếu tăng lên, được phát triển bởi thiên tài đầu tư Jesse Livermore nhằm giảm thiểu rủi ro và làm tăng tỷ suất sinh lợi. Phương pháp này hoạt động như thế nào?

Khái niệm chính đằng sau việc Bổ Sung Vị Thế Mua Theo Mô Hình Kim Tự Tháp là “bình quân giá lên”, một khái niệm đơn giản nhưng lại bị phớt lờ vì nó trái ngược với bản năng con người (thích mua rẻ).

Trong khi đó Bổ Sung Vị Thế Mua Theo Mô Hình Kim Tự Tháp sẽ mang đến cho bạn một cảm giác hoàn toàn khác: bạn sẽ cảm thấy vui mừng khi bạn mua thêm các cổ phiếu đang tăng giá cao hơn. William O’Neil từng đặt câu hỏi: “Tại sao bạn lại ném những đồng tiền mô hôi nước mắt vào các cổ phiếu đang giảm giá?”.

Cách triển khai chiến lược BỔ SUNG VỊ THẾ MUA THEO MÔ HÌNH KIM TỰ THÁP

Đầu tiên, bạn tìm kiếm các đạt tiêu chí đầu tư. Chờ đợi cổ phiếu này chạm tới điểm mua hợp lý từ những mẫu hình đáng tin cậy. Hãy tính toán toàn bộ vị thế mong muốn mà bạn muốn mua ở cổ phiếu này.

Quy tắc mua bổ sung vị thế dạng kim tự tháp của Jesse Livermore & O'Neil. Chiến lược mua giải ngân theo  ...

???? Bước 1: Mua 50% vị thế (ở đây là 5,000 USD) khi giá vừa mới vượt qua điểm pivot. Hãy mua gần điểm pivot nhất có thể.

???? Bước 2: Khi cổ phiếu tăng 2%-2.5% so với giá mua ban đầu của bạn (tức cũng chỉ tầm 3%-5% so với điểm pivot), bạn mua 30% vị thế (ở đây là 3,000 USD). Như vậy, bạn đã giải ngân được 80% vị thế mong muốn.

???? Bước 3: Mua 20% vị thế còn lại (ở đây là 2,000 USD) khi cổ phiếu tăng thêm 2%-2.5% từ lần mua thứ hai, khoảng 5% so với lần mua đầu tiên của bạn (và bảo đảm cổ phiếu không vượt quá xa 5% so với điểm pivot).

Quy tắc mua bổ sung vị thế dạng kim tự tháp của Jesse Livermore & O'Neil. Chiến lược mua giải ngân theo  ...

Chiến lược Kim Tự Tháp giảm thiểu rủi ro như thế nào?

Trong ví dụ này, giả sử cổ phiếu bạn mua giảm 8% và kích hoạt lệnh dừng lỗ. Nếu bạn mua toàn bộ vị thế mong muốn một lúc, bạn sẽ lập tức mất ngay 800 USD (8% của 10,000 USD). Nhưng với chiến lược Bổ Sung Vị Thế Mua Theo Kim Tự Tháp, khoản lỗ đầu tiên của bạn chỉ là 400 USD (8% x 5,000 USD). Tất nhiên, bạn sẽ không thực hiện các lần mua sau.

Related Posts

04 Jul 2023 0
12 Oct 2022 0
10 Oct 2022 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *