Hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản chứng khoán VPS

Nộp tiền vào tài khoản chứng khoán VPS đối với khách hàng đã mở tài khoản giao dịch tại VPS.

 1. Nộp tiền từ tài khoản ngân hàng VPS
 2. Nộp tiền từ các tài khoản ngân hàng khác
 1. Nộp tiền từ tài khoản ngân hàng VPS vào tài khoản chứng khoán VPS

Quý khách đăng nhập vào internet banking của ngân hàng VPB chọn nạp tiền vào tài khoản chứng khoán chọn Chứng khoán VPS

 • Nhập số tài khoản (không gồm tiểu khoản 1/3/6/8)
 • Chọn tiểu khoản cần chuyển vào và số tiền cần chuyển.

2. Nộp tiền từ các ngân hàng ngoài VPS

 • Nộp qua tài khoản định danh 9611 tại BIDV
 • Nộp qua tài khoản định danh 0026 tại VPB

2.1 Nộp qua tài khoản định danh 9611 tại BIDV

Khách hàng chuyển khoản vào tài khoản định danh 9611 của VPS tại ngân hàng BIDV theo cách:

Đăng nhập vào Internet Banking hoặc Digital/Mobile Banking của các ngân hàng, lựa chọn chức năng “Chuyển tiền nhanh 24/07”:

 • Số tài khoản thụ hưởng: 9611 + Số tài khoản chứng khoán bao gồm cả tiểu khoản (1/3/6/8)·        
 • Ngân hàng thụ hưởng: BIDV – Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam      
 • Tên tài khoản thụ hưởng: Là tên chủ tài khoản chứng khoán
 • Nội dung chuyển tiền: Không cần nhập cũng được vì đã được định danh ở số tài khoản thụ hưởng.

Ví dụ:

Số tài khoản của khách hàng là 026C162307, muốn chuyển tiền vào tài khoản đuôi 6 sẽ thao tác nhập nội dung như sau:

Số tài khoản thụ hưởng: 96111623076   

Ngân hàng thụ hưởng: BIDV – Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam       

Tên tài khoản thụ hưởng: Phạm Trịnh Minh Thiện

Nội dung chuyển tiền: Không cần nhập cũng được vì đã được định danh ở số tài khoản thụ hưởng.

Kiểm tra thời gian nhận tiền: Mình chuyển tiền thành công lúc 1h19 phút, tới 1h21 phút mình nhận đc thông báo có tiền trong tài khoản chứng khoán, tức chỉ mất 2-3 phút là xong.

2.2. Nộp qua tài khoản định danh 0026 tại VPB

Khách hàng chuyển khoản vào tài khoản định danh 0026 của VPS tại ngân hàng VPB theo cách:

Đăng nhập vào Internet Banking hoặc Digital/Mobile Banking của các ngân hàng, lựa chọn chức năng “Chuyển tiền nhanh 24/07”:

 • Số tài khoản thụ hưởng: 0026 + Số tài khoản chứng khoán bao gồm cả tiểu khoản (1/3/6/8)·        
 • Ngân hàng thụ hưởng: VPB – Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng        
 • Tên tài khoản thụ hưởng: Là tên chủ tài khoản chứng khoán
 • Nội dung chuyển tiền: Không cần nhập cũng được vì đã được định danh ở số tài khoản thụ hưởng.

Ví dụ:

Số tài khoản của khách hàng là 026C162307, muốn chuyển tiền vào tài khoản đuôi 6 sẽ thao tác nhập nội dung như sau:

Số tài khoản thụ hưởng: 00261623076   

Ngân hàng thụ hưởng: VPB – Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng        

Tên tài khoản thụ hưởng: Phạm Trịnh Minh Thiện

Nội dung chuyển tiền: Không cần nhập cũng được vì đã được định danh ở số tài khoản thụ hưởng.

Kiểm tra thời gian nhận tiền: Mình chuyển tiền thành công lúc 1h19 phút, tới 1h21 phút mình nhận đc thông báo có tiền trong tài khoản chứng khoán, tức chỉ mất 2-3 phút là xong.