Danh sách các mã có phân kỳ dương MACD ngày 10.10.2022

STTMã Cổ PhiếuNgànhPhân ngànhChart
1BOTCong nghiepXay dung va vat lieu xay dungBOT
2BVSTai chinhCong ty Chung khoanBVS
3CLXDich vu tieu dungBan le thuc pham va duoc phamCLX
4CVNCong nghiepXay dung va vat lieu xay dungCVN
5DAGVat lieu co banHoa chatDAG
6FIDCong nghiepXay dung va vat lieu xay dungFID
7GEGCac dich vu ha tangDienGEG
8HSLHang tieu dungSan xuat thuc phamHSL
9IPATai chinhTai chinh tong hopIPA
10ITDCong ngheCong nghe phan cung va thiet biITD
11ITQVat lieu co banKim loai cong nghiepITQ
12JVCY teThiet bi va dich vu y teJVC
13MBBTai chinhNgan hangMBB
14MCGCong nghiepXay dung va vat lieu xay dungMCG
15NHHVat lieu co banHoa chatNHH
16PLPVat lieu co banHoa chatPLP
17SCRTai chinhDau tu bat dong san va dich vuSCR
18SDACong nghiepDich vu ho tro, tu van, thiet keSDA
19SHSTai chinhCong ty Chung khoanSHS
20SRACong nghePhan mem va dich vu dien toanSRA
21SSITai chinhCong ty Chung khoanSSI
22TCOCong nghiepVan tai, kho baiTCO
23TLDCong nghiepXay dung va vat lieu xay dungTLD
24TTACac dich vu ha tangDienTTA
25TVNVat lieu co banKim loai cong nghiepTVN
26VHCHang tieu dungSan xuat thuc phamVHC
27VHMTai chinhDau tu bat dong san va dich vuVHM
28VNDTai chinhCong ty Chung khoanVND

Related Posts

14 Jun 2023 0
12 Oct 2022 0
04 May 2022 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *